Filmová tvorba, videoprodukcia a fotografovanie patria medzi naše hlavné činností. Pracujeme a tvoríme často v zaujímavom a exkluzívnom prostredí a spolupracujeme s mnohými zaujímavými a známymi osobnosťami kultúrneho, spoločenského aj športového života, doma aj v zahraničí. Profesionálnym prístupom, ústretovosťou, ako aj pozornosťou k detailom sme získali jedinečné a exkluzívne referencie. Audiovizuálne diela z našej produkcie už vysielali slovenské aj zahraničné televízie. Našimi dielami sa prezentujú luxusné hotely, rezorty, aquaparky, športové a rekreačné areály, domáce a zahraničné cestovné kancelárie, ako aj mestá, obce, územné celky a mnoho iných subjektov. Skúsenosti a dispozície našich vlastných možností, záujem o našu produkciu vo významných spoločenských vrstvách, ako aj milióny videní našich diel na internetových portáloch doma aj v zahraničí sú predpokladmi pre vzájomnú úspešnú a uspokojivú spoluprácu pre Vaše zámery. V prípade otázok nás pokojne kontaktujte.

Copyright © 2015. Všetky práva vyhradené. Materiály použité na tomto webe nesmiete používať, len s písomným súhlasom majiteľa webu.